shopping_cart0 Krepšelis

leshopo.lt

PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra sutartis tarp Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės www.gerosprekesinternetu.lt administratoriaus (toliau – www.gerosprekesinternetu.lt), kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina užsisakydamas prekes per šią elektroninę parduotuvę.

1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu-pardavimu www.gerosprekesinternetu.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.gerosprekesinternetu.lt turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai);

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai minėti nepilnamečiai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.gerosprekesinternetu.lt, yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.5. Elektroninė parduotuvė www.gerosprekesinternetu.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias Taisykles, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

1.6. Elektroninė parduotuvė veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, taigi pirkėjas prekes gali įsigyti bet kuriuo jam patogiu laiku.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. www.gerosprekesinternetu.lt neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymui.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje www.gerosprekesinternetu.lt nustatyta tvarka, nuosekliai atlikus žemiau nurodytus veiksmus:

3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti prekę iš pateiktų pasiūlymų;

3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją;

3.1.3. Paspausti „Įdėti į krepšelį“;

3.1.4. Paspausti „Pereiti į užsakymo procesą“;

3.1.5. Suvesti prašomus duomenis, pasirinkti apmokėjimo būdą. Apmokėjimas galimas bankiniu pervedimu (pasirinkus šį mokėjimo būdą į Jūsų elektroninio pašto dėžutę bus atsiųstas laiškas, kuriame bus nurodyta apmokėjimo informacija. Pagal elektroniniame laiške esančia apmokėjimo informaciją i atlikite mokėjimą bankiniu pavedimu. Mokėjimą įskaitysime, kai gausime Jūsų atliktą bankinį pervedimą).

3.1.6. Paspausti „Patvirtinti užsakymą“, jei atsiranda užrašas "Luktelėkite..." - šiek tiek (iki 1 minutės) palaukite;

3.1.7. Apmokėkite už paslaugas pasirinku apmokėjimo būdu.

3.4. Iškilus neaiškumams dėl naudojimosi www.gerosprekesinternetu.lt elektronine parduotuve, pirkėjas gali kreiptis  el.paštu gerosprekesinternetu@gmail.com (šiuo elektroniniu paštu klientų laiškai laukiami bet kuriuo Jiems patogiu laiku, į klientų elektroninius laiškus stengsimasi atsakyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną).

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 30 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, kaip tai nustatyta teisės aktais.

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų