shopping_cart0 Krepšelis

leshopo.lt

PRIVATUMO POLITIKA


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.gerosprekesinternetu.lt ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Naudodamiesi šia elektronine parduotuve sutinkate, kad Jūsų duomenys bus valdomi ir tvarkomi šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1. GerosPrekesInternetu.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2. GerosPrekesInternetu.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą.

2.3. Jūsų asmens duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

2.3.1. Apdoroti Jūsų atliktus užsakymus;

2.3.2. Išrašyti finansinius dokumentus;

2.3.3. Išspręsti kilusias problemas;

2.3.4. Vykdant kitus sutartus įsipareigojimus.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik 2.3. punkte numatytiems tikslams pasiekti.

3.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. SLAPUKAI (angl. cookies)

4.1. Siekiant pagerinti Jūsų naršymo kokybę lankantis GerosPrekesInternetu.lt elektroninėje parduotuvėje, naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

5. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu gerosprekesinternetu@gmail.com5.2. Atsakymas į pretenziją Pirkėjui/Paslaugos gavėjui pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

6. TAISYKLIŲ KEITIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Paslaugos tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politiką. Aktuali elektroninės parduotuvės Privatumo politika yra publikuojama GerosPrekesInternetu.lt

6.2. Klientas turi teisę susipažinti su jo(jos) tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant šioje Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatytos tvarkos.6.3. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų